terug naar Gedichten

Ons kent

Ons kent
hullie weten
gij zult
niet of toch
wel ’t hoofd
boven ’t maaiveld
door ’t oog
van de naald
’n wilde diva
zijn in wezen
kan alles
als je kraplap
maar goed zit
je grenzen kent
en gelooft
in jezelf
de ander
de God van
Abraham
Isaac
Jacob
Corrie
etcetera

In spin
de bocht gaat in
uit spuit
de bocht gaat uit

 

Ingezonden voor de schrijfwedstrijd van Het Wilde Oog.